Corona maatregelen

Beste leden, zie hieronder:

Coronatoegangsbewijs = CTB

Beleid:   

  • Iedereen vanaf 13 jaar dient mondkapje te dragen bij betreden van de accommodatie.

Iedereen vanaf 18 jaar dient bij betreden van de dojo het CTB te laten scannen..

  • Bij verlaten sportruimte is men weer in publieks toegankelijke ruimte en is dragen van mondkapje weer van toepassing vanaf 13 jaar.
  • Het advies om afstand te bewaren (1,5 meter) wordt in alle publieks toegankelijke ruimten aangekondigd.
  • Publiek vanaf 18 jaar in de sportruimten wordt alleen toegelaten na tonen CTB.
  • Gebruikers (verenigingen en scholen) zijn zelf verantwoordelijk voor het scannen van het CTB van hun leden.
  • Trainers, leraren en vrijwilligers van scholen, stichtingen en verenigingen hoeven niet gescand te worden!!!!
  • Bij twijfel volgt u de instructies van het personeel op.

Algemeen

  • Afstand bewaren is een advies (1,5 meter).
  • In alle niet sportruimten is dragen van mondkapje verplicht vanaf 13 jaar.
  • Voor horecaruimten gelden nog wel specifieke onderstaande voorwaarden.

Bovenstaande geldt voorlopig tot 11 november 2021, dan neemt het kabinet mogelijk verscherpte maatregelen.

Willen de sporters bij iedere training de coronapas bij zich hebben?

Hartelijk dank, trainers Kihon.

Schuiven naar boven